In english, please!
En español, por favor!

 

Översättning
Skriftlig överföring av en text från ett språk till ett annat.
Standardpris: 0.08 euro/ord
- Brådskande översättningar: 0,10 euro/ord
- Tekniska översättningar: 0,10 euro/ord

Korrekturläsning
Kontrolläsning av en text. I första hand med avseende på stavning, men även för att kontrollera fullständighet, layout, siffror, namn, etc. Korrekturläsning är snarlikt översättning och är vanligtvis betydligt mer tidskrävande än vad många tror eftersom det rör sig om en mycket noggrann kontroll av BÅDE originaltexten (t.ex. engelska) och målspråkstexten (t.ex. svenska).
Standardpris: 0.06 euro/ord

Redigering & Stavningskontroll
Bearbetning och sammanställning av en text. Texten behöver kanske t ex kortas ned på ett annat språk. Här tittar man oftast enbart på målspråkstexten.
Standardpris: 0.04 euro/ord

Copywriting
Att skapa annonstexter. En annonstext kan sällan bara översättas. Oftast behöver den anpassas eller helt skrivas om för att fungera på ett annat språk.
Standardpris: 0.08 euro/ord

Specialtjänster:

Tolkning
Muntlig överföring av en text från ett språk till ett annat. Ofta krävs en förberedelse på ca 1 månad för att läsa in sig på området som ska tolkas. Jag kan endast erbjuda konsekutivtolkning.
Standardpris: 40 euro/ timme

Webbdesign & lokalisering
Tillsammans med Westling IT kan jag erbjuda denna tjänst som består av webbdesign, d.v.s, skapandet av en webbplats ("hemsida") och lokalisering. Begreppet "lokalisering" (localization) innebär att man anpassar en utländsk produkt till den lokala marknaden.
Standardpris: fråga oss om pris!

Paketlösning: Engelska & Spanska > Svenska, Danska, Norska & Finska
Tillsammans med tre andra kollegor kan jag erbjuda översättningar till alla de skandinaviska språken. Vi har alla våra respektive språk som modersmål och vi översätter från engelska och spanska til svenska, danska, norska och finska. Vi är alla bosatta i Spanien och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser!
Standardpris: 0.08 euro/ord

Brådskande översättning & större projekt
Vid större, brådskande översättningar kan jag erbjuda "teamöversättning" med hjälp av två andra svenska
översättare. Vi har stor erfarenhet av att jobba tillsammans och kan därför garantera att översättningen blir konsekvent. Tillsammans kan vi översätta ca 6 000 ord/dag, beroende på typ av text.
Standardpris: 0.08 euro/ordChrister Aronsson      


Site by WestlingIT.com

Administrera