In english, please!
En español, por favor!

 

Mina priser

Jag föredrar att titta igenom dokumentet som jag ska översätta innan jag bestämmer priset. I vanliga fall tar jag betalt per ord men i vissa fall kan jag ta betalt per timme.

Nedan följer mina riktpriser:

Översättning:
0,12 EURO/ord eller 30,00 EURO/timme

Minimidebitering: 30,00 EURO (1 timme / 250 ord)

Brådskande översättningar (inom 24 timmar):
0,15 EURO/ord

Korrekturläsning:
30,00 EURO/timme

Redigering:
22,50 EURO/timme

Tolkning:
Fråga efter min prislista!

OBS! Detta är endast riktpriser. Priserna kan variera beroende på vilken typ av översättning det rör sig om och hur brådskande den är. För större jobb (> 10 000 ord) kan priserna eventuellt förhandlas.

För större jobb (> 1 000 EURO) måste halva beloppet betalas innan översättningen påbörjas.

Betalning: Kan göras till bankkonto i Spanien eller Sverige eller via Pay PalChrister Aronsson      


Site by WestlingIT.com

Administrera